Thuiswinkel waarborg

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Een WA verzekering dekt alleen de schade die jij met jouw motor toebrengt aan anderen of hun bezittingen. In Nederland is een WA motorverzekering verplicht voor iedere eigenaar van een motor.

Wel verzekerd
  • Schade die met uw motor aan anderen wordt toegebracht.
  • Schade die met uw gekoppelde aanhangwagen of zijspan aan anderen wordt toegebracht.
  • Schade door of met uw verzekerde motor aan een andere auto van uzelf als deze schade niet ergens anders is verzekerd.
  • Schade toegebracht aan anderen door zaken die van uw motor vallen.
Niet verzekerd
  • Schade aan uw eigen motor, aanhangwagen of zijspan.
  • Letselschade of schade door het overlijden van de bestuurder van uw motor.
  • Schade aan goederen van de bestuurder van uw motor.
Eigen risico
  • Er is geen eigen risico.
Maximale vergoedingen per schadegeval
  • Bij schade aan zaken: € 2,5 miljoen.
  • Bij schade aan personen: € 5,6 miljoen.

Bekijk de WA voorwaarden van Je Motorverzekering Online voor een volledig overzicht van alle dekkingen.